ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564