ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ คลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ผ่าน QR Code

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกและประพฤติมิชอบ online

ผ่านลิงค์คลิก >https://forms.gle/S39RV6rDLWURUQv59

 

 

ผ่าน QR Code

 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน online

คลิก > https://forms.gle/5PSzjRdr7yQYq7Zz6