วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกับ อำเภอด่านซ้าย และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ออกให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลนาดี

Posted by:

0