ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปี งบประมาณ 2564

Posted by:

ลงเวปประกาศผลการสรรหาฯ

0