วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะและทำการสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นที่เรียบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Posted by:

0