วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเรขา ได้มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพ นายเวิน ศรีบุตรตา จำนวน 4,680 บาท

Posted by:

0