นที่ 24-26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี(สำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง) โดยกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ดำเนินการออกรับชื้อขยะรีไซเคิล ม.1 – 9 เป็นที่เรียบร้อย

Posted by:

0