วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะและทำการสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นที่เรียบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Posted by:

0

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเรขา ได้มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพ นายเวิน ศรีบุตรตา จำนวน 4,680 บาท

Posted by:

0

นที่ 24-26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี(สำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง) โดยกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ดำเนินการออกรับชื้อขยะรีไซเคิล ม.1 – 9 เป็นที่เรียบร้อย

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

0

Posted by:

ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมวางแผนในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

 

กิจกรรมการประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

  • ข้อมูลหนังสือเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 1

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 2

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 3

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 4

หนังสือเชิยประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลนาดี 5

บันทึกรายงานการประชุมรายงานการประชุม

ประชุมประจำเดือนและประชาคม

ประชุมประจำเดือนและประชาคมหมู่บ้าน

ระเบียบวาระการประชุม 16 ธ.ค64

หนังสือเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกแนบไฟล์ข้างล่างนี้

 นส.ปชส.รับโอนบริหารว่าง 64

ประกาศรับโอนบริหารว่าง 64

0

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และพัฒนาสังคมศาสตร์ ม.เลย ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้ความรู้ โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ จังหวัดเลยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Posted by:

0

วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกับ อำเภอด่านซ้าย และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ออกให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลนาดี

Posted by:

0

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564🎉🎉 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสงคราม ศรีบุตรดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อสั่งการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาในการทำงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางทำงานที่ได้วางไว้

Posted by:

0

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ > ประกาศรับสมัคร

0
Page 1 of 2 12